Naše práce

Slepá místa

B2B komunikace, která zabrala. Pro Axis Communications jsme navrhli a zrealizovali soutěž, v níž města a obce mohly získat kamerové zabezpečení svých problémových míst.

ocenění


Ve dvou ročnících se přihlásilo 116 projektů a naše PR komunikace elegantně propojila zástupce obcí s veřejností i technickou podporou Axisu.

image

Švédský výrobce dohledových kamer a smart city technologií Axis distribuuje své produkty výhradně prostřednictvím partnerů – instalačních firem. V segmentu městských kamerových systémů je pak klíčovým kontaktem na straně zákazníka např. ředitel policie, příslušný zastupitel nebo přímo starosta. Soutěž Slepá místa se zaměřovala právě na tuto cílovou skupinu. Zároveň bylo naším cílem zapojit do soutěže širší veřejnost a vzdělávat o možnostech současných kamerových systémů.

image

Při produkci a komunikaci soutěže jsme se spojili se Svazem měst a obcí ČR, Odborem prevence kriminality MV ČR, Asociací zdravých měst a dalšími důvěryhodnými organizacemi. Mediální partnerství jsme navázali s populárním Tydenikpolicie.cz a rodinou regionálních titulů Drbna.cz, jejichž čtenost v roce 2020 značně vzrostla. Doplňkovou kampaň k aktivaci veřejnosti jsme naplánovali s pomocí regionálního cílení na Facebooku. Na přehledném a edukativním webu soutěže jsme spustili registrace po dobu 3 měsíců a přihlášená „slepá místa“ obcí pak posoudila nezávislá porota z expertů, kteří působili jako garanti projektu. Soutěž doprovázela promyšlená PR kampaň s příběhy a statistikami.

Do soutěže se přihlásilo v prvním ročníku 49 a ve druhém 67 projektů. Expert společnosti Axis poskytl osobní konzultace všem přihlášeným obcím a navázal spolupráci s mnoha novými partnery a institucemi. Významně se zapojila veřejnost – jeden projekt získal na webu víc než 1000 hlasů a donutil porotu, aby vyhlásila mimořádnou cenu. A nakonec i ohlas v médiích byl značný – akce zaznamenala 75 výstupů (99 GRP) v roce 2020 a 102 výstupů (86 GRP) v roce 2021 včetně reportáží v Událostech ČT nebo Zprávách Prima CNN News.

Naše další služby

Mluvíme za vás. Za nás pak mluví naše práce. Objevte pod jednotlivými službami příklady, které vydají za tisíc slov.

To, co umíme,
také učíme

Absolvujte náš komunikační trénink a staňte se vypravěčem, kterému budou chtít všichni naslouchat.