Zásady ochrany osobních údajů

Taktiq zpracovává pouze osobní údaje přiměřené účelu zpracování, a to jméno, příjmení, adresu, datum narození, kontaktní údaje, včetně telefonního čísla a e-mailu. Tento výčet osobních údajů je pouze orientační a dle povahy smlouvy nebo rozsahu dohodnutých služeb poskytovaných ze strany Taktiqu se může lišit.

Své osobní údaje máte právo kdykoli zkontrolovat a požádat o informaci o jejich zpracování, příp. o jejich opravu, aktualizaci, vymazání nebo blokaci. V případě, že byste zjistili, že je zpracování poskytnutých osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života (např. že zpracovávané údaje jsou nepřesné) nebo v rozporu se zákonem, můžete požádat správce o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Nebude-li vaší žádosti vyhověno, máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě, že nesouhlasíte se zpracováním údajů, které jste Taktiqu poskytli nebo které Taktiq zpracovává na základě jiného zdroje, kontaktujte nás prosím na hello@taktiq.com.

Osobní údaje Taktiq zpracovává za účelem šíření informací do médií, poskytování služeb souvisejících s plněním smluvních povinností, vyúčtování a provádění úkonů s tím souvisejících, dále k účetním a daňovým účelů, vymáhání pohledávek a k ochraně svých oprávněných zájmů.

Vážený uživateli, tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. Více informací o cookies